Belgian and Londoner Artist Poet Painter Cartoonist Pef in 107 Pictures

Pef in 107 pictures

a happy selection of

graphic art by Pef

 

pef artist painter

 

Pef Alienated self-portrait

Pef self-portrait. The fake tentacles are rail holders for cupoards. ZELFPORTRET DOOR Pef. DE ONECHTE VOELSPRIETJES ZIJN RAILHOUDERS GEBRUIKT IN MEUBELBOUW.

Pef PC-enhaned weird self-portrait

Pef. To some suggestive to other not. PC-enhanced self-portrait using the cut and paste option. Some parts are mirrored. Pef. SUGGESTIEF OF NIET, COMPUTER KNIP EN PLAKWERK, SOMMIGE DELEN WERDEN GESPIEGELD.

Pef Ambidextrous Drawing

A sample of simultane ambidextrous drawing by Pef.

These drawings were make using the left as well as the right hand at the same time.

EEN VOORBEELD VAN EEN TWEEHANDIGE TEKENING DOOR Pef. DEZE TEKENINGEN WERDEN TEGELIJKERTIJD MET DE LINKERHAND EN RECHTERHAND GEMAAKT.

Pef Experimental drawing Windy Autumn day

Extra Experimental Drawings by Pef.

This drawing was created using three brushes at the same time. Depicting a windy Autumn day.

EEN EXTRA EXPERIMENTELE TEKENING DOOR Pef.

DEZE “TEKENING” WERD GEMAAKT DOOR MET DRIE BORSTELS TEGELIJKERTIJD TE SCHILDEREN.

Simple suggestive drawing depicting  a face and a female breast at the same time.

EEN EENVOUDIGE PRIKKELENDE TEKENING DIE TEGELIJKERTIJD EEN BOEZEM EB EEN GEZICHT AFBEELDEN.

Pef Expectative Art Lovarte

Expectative Core.  Part of Lovarte 2017 exhibitions.

See also expotext for more about Expectative Core.

VERWACHTENDE KERN. MAAKTE DEEL UIT VAN DE LOVARTE TENTOONSTELLING 2017.

 

Pef photograph Barnes London

Retro photography. Part of the collection Urban and Rural photography (ABOF 26).This picture ‘River and vegetation’ shows the river Thames at Barnes.

A variation on this picture shows oremen.

RETRO FOTOGRAFIE. MAAKT DEEL UIT VAN DE VERZAMELING Stedelijke en Landelijke fotografie (ABOF 26). DEZE FOTO “RIVIER EN OVERBEGROEIIING” TOONT DE RIVIER DE THEEMS TER HOOGTE VAN BARNES.

Pef Experimental Painting

Experimental water colour. The paper, painted upon is torn. A wet chain has been laid on the wet paper then removed in order to create the figure.

EEN EXPERIMENTEEL AQUAREL DOOR Pef. HET BLAD PAPIER WAAROP GEWERKT WERD, WERD LOSGESCHEURD VAN EEN GROTER BLAD. EEN NATTE KETTING EN BADSTOP WERDEN OP HET PAPIER GELEGD EN DAN WEGGENOMEN OM ZO HET BEELD TE VORMEN.

Pef Digital Core

Digital Core by Pef.

DIGITALE KERN DOOR Pef.

Pef Essentialistic art Man getting bold

Early Core art, then still called Essentialistic art. A water colour using Ecoline.

VROEGE KERNKUNST, GEMAAKT TOEN DE BEWEGING NOG ESSENTIALISME NOEMDE. ECOLINE WERD HIER GEBRUIKT.

Pef Women Breast painting Ecoline

Suggestive painting with 

Ecoline and Indian ink.

EEN SUGGESTIEVE SCHILDERIJ MET ECOLINE EN OOSTINDISCHE INKT.

Pef Sandwich Core Painting

Core art oil painting. The blue is the river but also the bridge , the pink a human being.

KERNKUNST OLIEVERFSCHILDERIJ. HET BLAUW STELT EEN RIVIER VOOR MAAR HEEFT TEGELIJKERTIJD OOK DE VORM VAN BRUG. HET ROZE STELT OOK HIER DE MENS VOOR.

Pef Collection of DUC cartoons

 A collage of Designed Ugliness Cartoons created for promotional leaflets.

EEN COLLAGE VAN DRASTISCH UITERLIJK CARTOON GEMAAKT TER PROMOTIE VAN EEN Pef WEBSITE.

Pef Building Site Photography

Two series of creative building site photography were completed in Ghent. One in 2010 and one in 2014.

Pictures are in black and white and in colour as well.

TWEE REEKSEN MET CREATIEVE WERFFOTOGRAFIE WERDEN AFWERKT IN GENT. DE REEKSEN BEVATTEN ZOWEL KLEURFOTOS ALS ZWART-WIT FOTOS.

Pef Suggestive art Bum

Kinky painting of a bum, created in 2011. Part of the series:

Suggestive art by Pef.

RANZIGER SCHILDERIJTJE VAN EEN ACHTERWERK, GESCHILDERD IN 2011. DEEL VAN DE REEKS: SUGGESTIEVE KUNST.

Pef PC-enhanced photograph

Simple PC-enhanced photographic picture of a butterfly on a buddleia.

EEN EENVOUDIGE COMPUTER-BEWERKT BEELD VAN EEN VLINDER OP EEN VLINDERSTRUIK DOOR Pef.

Pef experimental Ecoline painting

Experimental Water colour with Ecoline and water, depicting a red cabbage.

DIT EXPERIMENTEEL WATERVERFJE

MET ECOLINE EN WATER STELT EEN RODE KOOL VOOR

Pef Turqoise Vase painting

Painted Inks style greeny, turquoise painting of a vase with dried flowers.

EEN TURKOIZE-GROENE PAINED INKS SCHILDERIJ MET EEN VAAS EN GEDROOGDE BLOEMEN.

Pef Digital art Self-portrait

Artwork originally used as background for website pages. Portraying the artist’s chin.

DIGITAAL KNIP EN PLAKWERKJE OORSPRONKELIJK GEBRUIKT ALS ACHTERGROND VOOR EEN VAN DE WEBSITES. AFGEBEELD IS DE KIN VAN DE ARTIEST Pef.

 

Pef Ecoline Painting

Quick painting of a clivia, using a supple brush and Ecoline.

EEN VLUG SCHILDERIJ VAN EEN CLIVIA GESCHILDERD MET EEN SOEPEL PENSEEL EN ECOLINE.

Pef Coffee painting of vase

Painted using Indian ink and cold coffee on white paper.

GESCHILDERD MET OOSTINDISCHE INKT EN KOFFIE OP WIT PAPIER.

Pef DUC cartoon collage

Collage of Designed Ugliness Cartoons, designed for a banner.

COLLAGE VAN DRASTISCH UITERLIJK CARTOONS ONTWORPEN VOOR EEN BANNIER.

Pef Cover second Dutch poetry collection

Cover of the first edition of the second PC-written poetry book. Ca. 1992.

OMSLAG VAN DE EERSTE EDITIE VAN DE TWEEDE POËZIEBUNDEL.

Pef Core The conversation Painting

The conversation. Core art painting by Pef.

HET GESPREK. EEN KERNKUNST SCHILDERIJ DOOR Pef.

Pef Experimental Ecoline Painting

Experimental Water colour with « celestal bodies »

EEN EXPERIMENTEEL WATERVERFJE WELKE HEMELLICHAMEN AFBEELDT.

Pef Core Art Painting

Acrylic in Sandwich Core art style. Square.

ACRYL OP DOEK IN DE KERNKUNST STIJL.

Pef Sloppy Core Painting Gouache

Sloppy Core. Painting on paper using gouache paint.

SLORDIGE KERN. SCHILDERIJ OP PAPIER MET PLAKKAATVERF.

Pef Experimental Music Cd cover

Cover of a Dentl Care album collecting experimental and less experimental music.

KAFT VAN EEN DENTL CARE ALBUM. DE ALBUM VERZAMELD EXPERIMENTELE EN MINDER EXPERIMNETELE MUZIEK.

Pef Experimental Computer Drawing

Experimental simple computer drawing, created using a simple mouse.

EEN EXPERIMENTELE COMPUTERTEKENING GETEKEND MET EEN GEWONE MUIS.

Pef Painting about discrimination

Painting made in the Nineties about discrimination.

SCHILDERWERK GEMAAKT IN DE JAREN NEGENTIG ROND DISCRIMINATIE.

Pef Ecoline Painting with experimental touch Divorsees

Pained Inks painting, partly based on pictures found on negative strips, the black line signifies the blank strip between the pictures, similarities with photo work on Venetian Blinds.

PAINED INK SCHILDERIJ GEDEELTELIJK GEBASEERD OP HET ANALOGE NEGATIEFSTROOKJE MET EEN ZWART LIJNTJE « TUSSEN » DE BEELDEN. DIT WERK TOONT GELIJKENISSEN MET EEN FOTOWERK ROND ZONNEBLINDEN.

Pef Drawings all Sorts London

Detail of a page of a Drawings all Sorts collection.

DETAIL VAN EEN PAGINA UIT EEN Allerhande tekeningen VERZAMELING.

Pef Drawing all Sorts London

Funny drawings created in London.

SCHERTSENDE TEKENINGEN GEMAAKT IN LONDEN.

Pef Expecting Core Fill in your drink

Expectative Core. 2017. The grey areas are suggesting, leading or misleading. They have to be filled in according as the fantasy of the viewer.

VERWACHTENDE KERN. 2017. DE GRIJZE VLAKKEN SUGGEREREN, LEIDEN OF MISLEIDEN. ZE KUNNEN DOOR DE TOESCHOUWER NAAR BELIEVEN INGEVULD KUNNEN WORDEN.

Pef depiction of DUC brush

Depiction of « the purposely damaged brush » used the draw the DUC cartoons, at least those not created by pen.

EEN AFBEELDING VAN HET OPZETTELIJK BESCHADIGD PENSEEL DAT LEIDDE TOT DET CREATIE VAN HET Drastisch Uiterlijk Cartoon.

Pef Experimentele Aquarel

Experimental water colour painted in Ghent during the nineties.

EXPERIMENTELE AQUAREL GESCHILDERD IN GENT IN DE JAREN NEGENTIG.

Pef Core art about emotional zones

One of the two pictures dealing with the definition of emotional zones. This is Pef Core art.

EEN VAN DE TWEE SCHILDERIJEN ROND EMOTIONELE ZONES; DIT IS Pef Kernkunst.

Pef Experimental Photograph at Evening

Sample of experimental photo report using flash and available streetlight.

EEN VOORBEELD VAN EEN EXPERIMENTELE REPORTAGEFOTO DOOR Pef. HIER WERD GRETIG GEBRUIK GEMAAKT VAN FLITSLICHT EN STRAATLICHT.

Pef Creative Scan

Creative live scan.

EEN CREATIEVE RECHTSTREEKSE AFKAMMING.

Pef Experimental hand-scanning

Experimental Life scan made with a hand scanner.

EEN EXPERIMENTELE RECHTSTREEKSE AFKAMMING GEMAAKT MET EN HANDAFKAMMER.

Pef Societal work about World famine

Core art of the early Tenties.

Subject: famine. Gouache and Ink.

KERNKUNNST UIT DE VROEG TIENIGER JAREN. ONDERWERP: hongersnood. PLAKKAATVERF EN INKT.

Pef Family Art tekening van babyvoetjes

Drawing of baby feet.

TEKENING VAN BABY VOETJES.

Pef Painting of fight between meat-eater and vegetarian

Core painting in « Forkie » style.

Depicting the ethical question whether to be vegetarian or not.

KERN KUNST IN Vorkje-STIJL.

BEELDT EEN STRIJD AF TUSSEN DE VLEESETER EN GROENTENETER.

Pef Art Painting Misty Evening

Ecoline and Indian Ink drawing depicting a foggy evening.

DEZE ECOLINE EN OOST –INDISCHE INKT TEKENING BEELDT EEN MISTIGE AVOND AF.

Pef Alienated self-portrait

PEF ART: EXPERIMENTAL ART PROGRESSIVE ART CORE ART

.

HOME.

Pef Digital Picture about the Battle of Weapons

Digital Core work about weapons.

EEN DIGITAAL KERNKUNSTWERK ROND DE WAPENSTRIJD.

Pef Art Painting about Friendship

Core mixed media about friendship.

SCHILDERIJ IN GEMENGDE TECHNIEKEN OVER VRIENDSCHAP.

Pef Art Belgium Impulsive Colour intensive Water colours

Impulsive colour intensive and experimental mixed media.

EEN IMPULSIEF EN KLEURINTENSIEF WERKJE IN GEMENGDE TECHNIEKEN.

Pef Innovative English and Flemish poet cover Dutch collection

Cover of Dutch poetry collection

As part of A Box of Feelings.

OMSLAG VAN DE EERSTE (PC-ONTWORPEN) NEDERLANDSTALIGE POËZIEBUNDEL. DEZE MAAKT DEEL UIT VAN “Het eerste doosje gevoelens”

Pef Art Lovarte 2017 Expectative Core

Expectative Core. Created in 2017 and part of the Lovarte exhibitions.

VERWACHTENDE KERN. GEMAAKT IN 2017 en DEEL UITMAKENDE VAN DE LOVARTE TENTOONSTELLINGEN  VAN 2017.

Pef Painting Indian Ink and Ecoline Bottle and Grapes

Small mixed media (Indian ink and Ecoline) of grapes and a wine bottle.

KLEIN SCHILDERWERKJE IN GEMENGDE TECHNIEKEN.

HET STELT EEN WIJNFLES EN DRUIVEN VOOR.

Pef Core Art

Core art but at the same time an early step in the creation or discovery of Expectative Core.

KERNKUNST MAAR TEGELIJKERTIJD OOK EEN VAN DE STAPPEN NAAR DE VERWACHTENDE KERN VAN 2017 TOE.

Pef Creative Scan

Creative live scan.

CREATIEVE RECHTSTREEKSE AFKAMMING.

Pef PC-enhanced Self-portrait

PC-enhanced self-portrait. Taken in the evening using the available streetlight.

COMPUTERBEWERKT ZELFPORTRET. BIJ AVOND GENOMEN GEBRUIK MAKEND VAN BESTAAND STRAATLICHT EN EEN STATIEFJE.

Pef Core Painting Coming Home

Ecoline and Indian ink on paper.

About coming home or reaching one’s destiny.

ECOLINE EN OOSTINDISCH INKT.

OVER THUIS KOMEN of DE BESTEMMING BEREIKEN.

Pef Artist Britain London Belgium Flanders Core Kenrkunst

Experimental lively coloured Ecoline drawing made of paint remaining from early Core art projects.

LEVENDIGE EXPERIMENTELE ECOLINE SCHILDERIJ GEMAAKT VAN RESTVERF VAN KERNKUNSTSCHILDERIJEN.

Pef Core Hour Glass

Core art, a minimalistic depiction of an hour glass.

KERNKUNST, EEN MINIMALISTISCHE VOORSTELLING VAN DE ZANDLOPER.

Pef Digital Core about Idolisation

Digital Core about idolisation.

DIGITALE KERN ROND IDOLISATIE.

Pef Experimental Water Colour

Experimental Water Colours.

EXPERIMENTEEL WATERVERFJE.

Pef Early Core Ecoline

Early Core. Depicting the power fields between animals.

VROEGE KERN. BESLAAT DE MACHTSVELDEN TUSSEN DIEREN.

Pef Poetry cut and paste artwork

Page from the original 2nd Dutch poetry collection in which poems were presented through illustrative cut and paste work.

EEN REPRODUCTIE VAN EEN PAGINA UIT DE TWEEDE POËZIEBUNDEL. GEDICHTEN WERDEN HIER ILLUSTRATIEF (VIA PLAK EN KNIPWERK) GEPRESENTEERD.

Pef Parisian photograph

Early nineties photographic picture taken in Paris. Originally part of Paris, alibi for construction and later to become part of Urban Photography (ABOF 25).

FOTO GENOMEN IN DE VROEGE JAREN NEGENTIG IN PARIJS.

OORSPRONKELIJK MAAKTE HET DEEL UIT VAN Paris, alibi for construction EN WERD LATER IN DE REEKS Urban Photography OPGENOMEN;

Pef Expectative Core Art Lovarte 2017 Woman

Expectative Core was part of the Lovarte exhibition 2017. Expectative Core is a sort of Experimental Core worked on the first part of 2017.

VERWACHTENDE KERN MAAKTE DEEL UIT VAN LOVARTE 2017 ; VERWACHTENDE DE KERN IS EEN ZIJSPRONG BINNEN Pef’s KERNKUNSTBEWEGING OPGESTART IN 2017.

Pef Stylistic Libe Drawing

Stylistic Line Drawing. This style is partly based on designs found on china ware.

STILLISTISCH WERKJE DOOR Pef.

DEZE SCHILDERSTIJL IS DEELS GEBASEERD OP TEKENINGEN TERUG TE VINDEN OP DELFT’S BLAUW ;

 

 

Pef Drawings all Sorts

Drawing from Drawings all Sorts, created in 2010.

TEKENINGEN DATEREND VAN 2010 DEEL UITMAKEND VAN Allerhande Tekeningen.

Pef Oil painting Core art

Meeting not meeting, based on the fact of meeting or not meeting somebody through sheer coincidence.  Early Core Oil painting by Pef.

ONTMOETING NIET-ONTMOETING HANDELEND OVER HET GEGEVEN VAN DE TOEVALLIGE ONTMOETING/NIET-ONTMOETING.

 

Pef Mixed Media Landscape with Moon

A typical Pef marriage of Indian ink and Ecoline depicting a nightly landscape with moon and stars.

EEN TYPISCH Pef HUWELIJK TUSSEN OOSTINDISCHE INKT EN ECOLINE WELKE EEN NACHTELIJK LANDSCHAP AFBEELDT. MAAKT DEEL UIT VAN DE REEKS NACHTLICHTEN.

Pef Sandwich Core

Example of Sandwich Core. Simplified pictures from different angles or subject matter are layered above each other.

This picture exists of a picture of a mouth eating an orange,  an orange on a cutting board and an orange on a tree.

EEN KENMERKEND VOORBEELD VAN BELEGDE KERN (OF SANDWICH CORE) DIT ZIJN VEREENVOUDIGDE BEELD IN LAAGJES BOVEN MEKAAR GEVT IN EENZELFDE SCHILDERIJ.

DIT BEELD TOONT EEN OPEN MOND DIE IN EEN APPELSIEN WIL BIJTEN EN TEGELIJKERTIJD EEN HALVE APPELSIEN OP EEN SNIJPLANK EN EEN SINAASAPPEL AAN DE BOOM.

 

Pef Wet on Wet Water Colour Oranges on a Towl

Oranges dressed on a kitchen towl.

Wet on wet operation of only Ecoline.

SINAASAPPELS LIGGEND OP EEN KEUKENHANDDOEK.

EEN NAT OP NAT OPERATIE ENKEL GEBRUIKMAKEND VAN ECOLINE.

Pef Collage of Designed Ugliness Cartoons by Pef

A collage of creatures part of Drawing all Sorts drawings.

EEN COLLAGE VAN WEZENTJES UIT Allerhande Tekeningen.

Pef Lugtschip

Experimental acryl painting of a paper boat floating in the air. The shadow here is actually a negative version of the picture blending into the positive one.

EEN ONDERZOEKEND ACRYLSCHILDERIJ VAN EEN PAPIEREN BOOTJE ZWEVEND IN DE BLAUWE LUCHT. DE SCHADUWPARTIJEN WORDEN GESUGEREERD DOOR EEN OVERLOPEND NEGATIEF BEELD.

Pef Party Painting Out of Order

This party style painting does not really fit in a particular collection but shows elements of a variety of styles.

DEZE FEESTELIJKE Pef SCHILDERIJ VALT NIET ECHT IN EEN BEPAALDE REEKS ONDER TE BRENGEN.

Pef PCM cover of The Alienated Issue

Cover of the PCM subtitled The alienated Issue. PCM’s showed British poetry presented on a bed of rather funny cut and paste work.

KAFT VAN HET PCM ONDERTITELD ALS de vervreemde editie. PCM’S TONEN DICHTWERK VAN Pef EN ANDERE DICHTERS GEPRESENTEERD OP EEN ONDERGROND VAN EERDER GRAPPIG KNIP EN PLAKWERK.

Pef Self-portrait

Self-portrait and background picture used for a file of

pef.tvheaven.com

 PC cut and paste work.

EEN ZELFPORTRET TEVENS GEBRUIKT ALS ACHTERGROND VOOR WEBPAGINA’S VAN pef.tvheven.com

Pef Photogramme

Photogramme, created in the dark room. Through placing the body on top of photographic paper and then switching shortly the light of the projector on these picture were made. In this case the process was completed in a couple of steps, then developed as a « traditional” analogue photograph.

EEN FOTOGRAM. RECHTSTREEKS GEMAAKT IN DE DOKA. DELEN VAN HET LICHAAM WERDEN OP HET FOTOPAPIER GELEGD EN DAN WERD HET PAPIER EVEN BELICHT.

VERDER ONTWIKKELD ALS EEN TRADITIONELE FOTO.

 

Pef page of Dutch Poetry collection

Page from the original 2nd Dutch poetry collection in which poems were presented through illustrative cut and paste work.

EEN PAGINA AFKOMSTIG UIT DE ORIGINELE VERSIE VAN DE TWEEDE DICHTBUNDEL. DE GEDICHTEN WERDEN VIA PLAKWERK OP EEN ILLUSTRATIEVE MANIER VOORGESTELD.

Pef Phraseless Poetry Experimental Poetry Second box of feelings Dutch version and cover

Cover of Dutch poetry collection

As part of the Second Box of Feelings. It contains experimental poetry many of them are translations of poems from the British collection Phraseless Poetry.

KAFT VAN EEN NEDERLANDTALIGE GEDICHTENBLOEMLEZING. HET MAAKT DEEL UIT VAN HET TWEEDE DOOSJE GEVOELENS; DEZE BEVAT EXPERIMENTELE GEDICHTEN ZONDER ZINBOUW. DE BUNDEL IS EEN VERTALING VAN DE BRITSE BUNDEL Phraseless Poetry.

Pef Oil painting Heart

Slightly damaged painting (a scratch in the black field) depicting and emprisoned heart. Oil.

LICHT BESCHADIGD OLIEVERFJE WELKE EEN DEELS OPGESLOTEN HART AFBEELDT.

Pef Drawings Out of Order

One of the drawings that don’t belong to particular series. Depicting the act of sniggering.

 

EEN VAN DE TEKENINGEN DIE NIET IN EEN BEPAALDE REEKS PASSEN EN DAAROM IN DE EXPERIMENTELE OF DE BUITEN REEKS REEKSEN ONDERGEBRACHT WORDEN.

HET BEELDT EEN PROESTER AF.

 

 

Pef Core art Kernkunst

As it says: Story of love and thought side a (hu)man.

The red signifies the love, the black the thought.

 

ZOALS HET ZEGT: VERHAAL VAN LIEFDE EN GEDACHTENGOED AAN DE KANT VAN EEN MENS.

ROOD STAAT VOOR LIEFDE, ZWART VOOR HET DENKEN.

Pef Cover Dentl Care CD

Cover of the Page 84 CD published in 2014. Showing different types of new and old Pef compostions.

HOESONTWERP VAN DE Page 84 ALBUM Music and words UITGEBRACHT IN 2014 MET ZOWEL NIEUW ALS OUD MATERIAAL.

Pef Stricktly Urban

Picture of a wig shop taken in Brussels. Part of Strickly Urban, Urban Photography by Pef.

FOTO VAN EEN PRUIKENWINKEL GENOMEN IN BRUSSEL. DIT BEELD MAAKT DEEL UIT VAN UITERST STEDELIJK EEN BOEK MET STRAATFOTOGRAFIE.

Pef Rural and Urban Photography

Picture taken in Balegem, Oriental-Flanders.  Part of Urban and Rural photography by Pef. This picture as many of  Pef pictures of that period is based on beauty and rhythmic compostition , and a hyper-balance between subject and background matter.

DIT BEELD GENOMEN IN BALEGEM MAAKT DEEL UIT VAN DE VERZAMELING STEDELIJKE EN LANDELIJKE FOTO’S (ABOF26). ZOALS VELE Pef FOTO’S UIT DEZE PERIODE IS HET GEBASEERD OP SCHOONHEID EN RITMISCHE COMPOSITIE EN EEN VER GEDREVEN BALANS TUSSEN ONDERWERP EN ACHTERGROND.

Pef Kernkunst 2010 Beans Painting

Core art by Pef of the early Tenties.

The painting The early-ripenend is showing a bean that already ripe whilst the others are still green.

KERNKUNST UIT DE VROEGE JAREN TIEN. DIT SCHILDERIJ De vroeg-rijpe TOONT EEN BOTERBOONTJE DAT EERDER RIJP IS DAN DE ANDERE.

 

Pef Analytical Oil painting Pre-core

An analystic painting called Rose Fascination. Oil painted probably around 1992. Showes early signals of trying to combine analysis with visual art.

HIER ZIEN WE EEN ONTLEDEND OLIEVERFSCHILDERIJ. VERMOEDELIJK GEMAAKT ROND 1992. HET VERTOONT TEKENEN VAN EEN COMBINATIE VAN ONTLEDING MET VISUELE KUNST.

Pef Human Being in Core Art

Typical neat Core Art picture, showing the human being in profile.

More and more the intension to keep the background as one field faded and the technique was replaced to one with spots.

EEN NET EN KENMERKEND VOORBEELD VAN EEN KERNKUNST BEELD DAT DE MENS IN PROFIEL AFBEELDT.

DE INTENSIES VAN DE BEGINPERIODE VAN KERN WAARBIJ GESTREEFT WERD MET EGALE VLAKKEN TE WERKEN WERDEN IN DE LATERE PERIODE AFGEZAKT.

Pef Mixed Media Painting Pained Inks

Painting about the fear of walking the streets alone at night.

Mixed media event of Ecoline and Indian Ink.

EEN WERK MET GEMENGDE TECHNIEKEN (ECOLINE EN OOSTINDISCHE INKT) HANDELEND OVER DE ANGST DIE HET INDIVIDU KENT WANNEER HET ALLEEN S’AVOND OP STRAAT RONDLOOPT.

Pef Rural and Urban photography

Part of Urban and Rural photography by Pef. This picture as many of  Pef pictures of that period is based on beauty and rhythmic compostition , and a hyper-balance between subject and background matter. It shows a inland vessel on the River Scheldt.

FOTO UIT DE REEKS Stedelijke en Landelijke fotografie DOOR Pef.

DIT BEELD ZOALS VELE ANDERE UIT DEZE Pef PERIODE VAN STRAATFOTOGRAFIE LEGT DE NADRUK OP STILLE SCHOONHEID GEPAARD GAANDE MET EEN UITERST RITMISCHE COMPOSITIE, EN EEN VER GEDREVEN BALANS TUSSEN ONDERWERP EN ACHTERGROND.

 

 

Pef Drawings all Sorts London Sensual Drawing

Sensual drawing in the style of Drawings all Sorts, created through the use of an artpen.

EEN SENSUELE TEKENING IN DE TRANT VAN Allerhande Tekeningen.

GEMAAKT MET KUNSTPEN.

 

Pef Art Line Drawing Lijntekening

Recent line drawing inspired by nature. A combination of brush strokes and marker (small dots).

EEN RECENT Pef KUNSTWERK GEINSPIREERD OP DE NATUUR.

DIT WERK WERD DEELS MET BORSTEL EN DEELS MET STIFT AFGEWERKT.

Pef Experimental Art Onderzoekende kunst Ecoline

Experimental water colour of wet and dripping soap placed on a surface of wet paint yet after removed and leaving a stain.

Ecoline on paper.

EEN EXPERIMENTEEL WATERVERFJE EEN GEMENGDE TECHNIEK MET NAT DRUPPENDE ZEEP GEPLAATST OP EEN NATTE INKTSTROOK EN VERVOLGEND WEGGENOMEN. ECOLINE.

Pef Art Painting Woman Pef Kunst

Pained Inks style sophisticated portrait. Mixed media.

EEN Pained Inks PORTRET VAN EEN GESOFISTIKEERDE DAME IN GEMENGDE TECHNIEK.

Pef Line art Lijnkunst

Line drawing of a red squirel climbing on a tree by Pef.

LIJNTEKENING VAN EEN RODE EEKHOORN DIE EEN BOOM OPKLIMT GETEKEND DOOR Pef.

Pef Core Art Still Life Stilleven Kernkunst

Archetype of the Core still life.

Defining a still life consists of two elements at the minimum, the back ground and forEplan not included.

KERNBEPALING VAN HET BEGRIP STILLEVEN.

SAMENVATTEND DAT EEN STILLEVEN MINIMAAL BESTAAT UIT TWEE ELEMENENTEN. DE VOOR- EN ACHTERGROND NIET IN ACHT GENOMEN.

Pef Experimental Art Pained Inks

Sloppy Core drawing of stormy wheather on sea.

SLORDIGE KERN. DIT KERNKUNSTSCHILDERIJ TOONT EEN STORM.

Pef Expectative Core Art Verwachtende Kernkunst Painting

Expectative Core, how often unconciously do we check the temperature during a day, half an hour even? Whenever we stay at the same place or move about.

VERWACHTENDE KERN, HOE VAAK IS HET NIET DAT WE ZONDER HET ONS ZELF TE REALISEREN OP EEN DAG BEZIG ZIJN MET DE TEMPERATUUR BUITEN ONS LICHAAM PEILEN?

Pef Drawings all Sorts

Suggestive drawing of a joyful

top-heavy woman.

SUGGESTIEVE TEKENING VAN EEN ENTHOUSIASTE FLINK BEBOEZEMDE DAME.

Pef Photography London

Picture taken in London, a view from Alexandra Palace Hill.

LONDONSE FOTO GENOMEN IN DE JAREN NEGENTIG. HET TOONT EEN ZICHT VANOP Alexandra Palace Hill.

Pef Ambidextrous Art Tweehandige kunst

Ambidextrious drawing. This means the left part of this drawing was drawn with the left hand. Whilst the right part was drawn, simultaneously using the right hand.

TWEEHANDIGE TEKENING. WAT BETEKENT DAT DEZE TEKENING TEGELIJKERTIJD MET DE LINKER EN DE RECHTERHAND IS GEMAAKT.

Pef Linedrawing Lijntekening

Still life depicting onions and chives in the style of the line drawings.

Created in Lovendegem and part of the Lovarte 2017 expo, location 6.

STILLEVEN MET UIEN EN BIESLOOK IN DE TRANT VAN DE LIJNTEKENINGEN.

GEMAAKT IN LOVENDEGEM ALS DEEL VAN DE LOVARTE EXPO Locatie 6.

Pef Portrait Father Portret

Creative portrait of father as musician, trumpet player.

A black and white studio picture, printed and still wet hand-coloured.

CREATIEF INGEKLEURD PORTRET VAN VADER ALS MUZIKANT, MEERBEPAALD TROMPETSPELER.

Pef Self-portrait Zelfportret Pef

Detail of self-portrait (a simple footprint using Ecoline on paper)

ONDERDEEL VAN EEN ZELFPORTRET. HET IS EENVOUDIGWEG EEN RECHTSTREEKSE VOETAFDRUK IN ECOLINE OP PAPIER.

Pef Paris Photography Sport

Photograph taken in Paris in the mid eighties, a view from the Eiffel tower.

EEN FOTO GENOMEN IN PARIJS, DIT ZICHT VANOP DE EIFFELTOREN WERD GENOMEN IN HET MIDDEN VAN DE JAREN TACHTIG.

Pef Core Art Kernkunst Painting

The depiction of Forkie, a creature that needs to eat.

EEN AFBEELDING VAN Vorkje, EEN WEZENTJE DAT MOET ETEN.

Pef Digital Core Art Digitale Kernkunst

Digital Core of a water lover standing at the water’s edge.

DIT DIGITALE KERN WERKJE TOONT EEN WATERLIEFHEBBER AAN DE RAND VAN HET WATER.

Pef Rainy Photograph Ghent Regenfoto

A rainy photograph taken in Ghent.

REGENFOTO, GENT.

Pef Funny Drawing

Weird drawing, using an art pen, tittled you don’t mind I am naked.

VERWARREND SCHILDERIJ GETEKEND MET KUNSTPEN GETITTELD JE VINDT HET BESLIST NIET ERG DAT IK NAAKT BEN.

Pef Creative building site photography werffotografie

Sample of creative building site photography.

EEN VOORBEELD VAN CREATIEVE WERFFOTOGRAFIE.

Pef Colour intensive Water colours Kleur intensieve aquarel

The scizoid life of the working man, is a typical social inspired Pained Inks painting.

HET GESPLETEN LEVEN VAN DE WERKENDE MENS IS EEN KENMERKEND SOCIAAL GEINSPIREERD SCHILDERIJ DOOR Pef UIT DE Pained Inks REEKS.

Pef Self-Portrait Zelfportret Artist Pef

Hazy self-portrait using a tripod and available light.

WAZIG ZELFPORTRET VAN de artiest Pef, GEBRUIKMAKEND VAN BESTAAND LICHT, EEN GORDIJN EN EEN STATIEF.

De artiest “SPEELT” ELEKTRISCHE BAS.

 

Pef Expectative Core Art Verwachtende Kernkunst Painting

Expecting Core Art. Although a goose is depicted the more romantic spectator will “read” a swan.

Also here it is the intention that the spectator fills in the grey parts accordingly.

VERWACHTENDE KERN DOOR Pef. ALHOEWEL EEN GANS AFGEBEELD WORDT ZULLEN DE ROMANTISCHE ZIELEN ONDER ONS DIT ALLICHT ALS EEN ZIJNDE EEN ZWAAN LEZEN.

TIJDENS DE LOVARTE 2017 TENTOONSTELLING WERD DEZE MISLEIDING GEACTIVEERD DOOR VOORDIEN EEN SCHILDERIJ VAN TWEE ZWANEN TE TONEN.

ZOALS ALTIJD BIJ VERWACHTENDE KERN IS HET DE BEDOELING DAT DE KIJKERS DE GRIJZE VLAKKEN NAAR BELIEVEN EN VOLGENS STEMMING INVULT.

Pef Expectative Core Art Verwachtende Kernkunst Painting

This tiny Expectative Core painting of acrylic on canvas, suggests what we do not expect. If one person has a touché d’amour on one side of the face we would rather not expect to find one on the other cheek. Defenitely not at the same distance from the nose.

PIEPKLEIN VERWACHTENDE KERN SCHILDERIJ, ACRYL OP DOEK WELKE DEZE KEER SUGGEREERT WAT WE niet VERWACHTEN. ALS WE EEN SCHOONHEIDSSPROETJE OPMERKEN OP HET LICHAAM VAN EEN PERSOON VERWACHTEN WE NIET HETZELFDE OP DE DEZELFDE HOOGTE OP DE ANDERE KANT VAN HET LICHAAM.

 

CONTACTEER PEF

 

More PEF

page84management@yahoo.com

 

WERK SAMEN MET PEF