Expodeel 2: Gedichten in combinatie met grafisch werk

 

De eerste disciplines welke ik probeerde te combineren waren poëzie en fotografie. Foto’s uit magazines werden gebruikt ter illustratie van gedichten. Later op de leeftijd van 18 jaar begon ik me op fotografie te concentreren en werd deze combinatie niet meer onderhouden. Wel maakte dit project de stap naar beheersing van verschillende disciplines later makkelijker. Het is de eerste keer dat ik de combinatie op deze manier exposeer.  Rond de eeuwwisseling gaf ik poëziemagazines uit geďllustreerd met knipsels en woordspelingen. Nu gaat het om ingelijst werk. Ik had een tijdlang het beklemmend gevoel dat ik, zeefdrukker zijnde het drukwerk niet echt nuttig in mijn werk wist te integreren. Ik lag op de loer om dat eens te gaan doen. Slechts een werk is typerend voor deze opzet maar een toon is gezet voor nieuw dergelijk werk…

Voor de opdruk werden stempels vervaardigd uit golfkarton. Meestal werden het al dan niet experimentele computerafdrukken. De gedichten, verzen bevatten allen het woord maar vandaar dat ik ze “Maar”gedichten noemde.

 

 

LOVarte!

EXPO door PEF

Expodeel 6: Lijntekeningen en experimenten

Ik richtte me terug op lijntekeningen. Net als voorheen worden 2 technieken gehanteerd; lijntekeningen met pen (uitzonderlijk stift) of met penseel. Twee principes worden gebruikt. Deze met “nooit” kruisende lijnen, deze met kruisende lijnen. Sommige zijn stilistisch, andere benaderen wat vorm betreft de werkelijkheid.

Twee werkmethodes zijn aan de orde; de doe-en-leer techniek. Hierbij weet ik niet wat ik precies ga tekenen voor ik er aan begin, het werk ontwikkelt zich tijdens de creatie. In het tweede geval wordt een basis (met potlood) uitgetekend.

 

Expodeel 7: Recente Kern op papier

Inspiratie zoekend uit oude notities aangevuld door recente aantekeningen werden in 2016 verschillende Kern-sessies opgestart. De werken werden afgewerkt in de traditie van de Kern opgestart in 1992.  Van het idee de inkten uit arsenaal op te gebruiken werd afgeweken en nieuwe kleuren Ecoline werden aangeschaft. Ook nu is Kern een taal een kunst  van het doelbewust weglaten, en zijn  talrijke werken op zich sober en is de techniek eenvoudig. Af en toe wordt gouache gebruikt maar het is vooral Ecoline dat het expressiemiddel bij  uitstek blijft.

 

 

 

 

               Referenties:

 

http://www.pef.tvheaven.com

 

page84management@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expodelen: 2 (voorontwerpen), 3, 4, 5: Verwachtende Kern

 

Het afgelopen jaar concentreerde ik me naast Kern, verder op experimentele Kern. Toch zijn de werken voor deze tentoonstelling op een totaal ander manier experimenteel dan deze van de zomer 2016. Nu ben ik uit op een interactie. We verwachten constant en beseffen dat amper. We verwachten dat de volgende bocht naar links gaat, dat daar een bordje staat. Dat men in het huis links aan het ontbijten is, dat huis 41 minstens drie zakken huisvuil zal hebben. Dat het derde straatlicht uit is. We ergeren ons omdat we verwachten dat het wel weer rood zal zijn. Dat de dame van de receptie een haarband zal hebben en te rode lippen. Dat ze zal lachen en dat we heel even de blik naar beneden zullen richten en dan naar het schilderij zullen kijken. Dat er zo vroeg wellicht wel niemand in de lift is. Dat er wat later heel weinig parkeerruimte is, en dat de klaprozen vandaag open zullen staan...  

Met dit universeel gegeven wou ik een andere dimensie geven aan kunstwerken. Toch, vaak verwachten we iets anders dan een ander en vaak is een kunstwerk een definitief product. Je wordt meer geconfronteerd met de artiest dan met jezelf. Je kiest wat je ligt. Net als een theatervoorstelling waar het publiek in meedoet wou ik iets dergelijks doen met het statisch grafisch werk. Aanvankelijk wilde ik de toeschouwer confronteren met zichzelf door een deel van het schilderij niet te schilderen zodat hij/zij de resterende kant kan invullen. Ik aasde hierbij op het voor de hand liggende, en wilde dat ook aan de kaak stellen.  De toeschouwer wordt zo geconfronteerd met zijn/haar eigen al dan niet vastgeroest verwachtingspatroon. De “halve wijnfles” was een van de eerste werken. In een verder ontwerpstadium bevatten de beelden opzettelijke valkuilen. Maar de experimenten evolueerden en

 

 

naar andere invalshoeken toe en deze brachten nieuwe mogelijkheden. Ik speelde net als bij traditionele Kern met bladindeling en kleuren om te suggereren en de fantasie in een bepaalde richting te proberen sturen. Wat we niet verwachten komt aan bod in werk n° 12. Maar met de creatie van de kilometerteller (werk 8), werd de “oplossing” niet langer concreet. Nu waren ontelbare oplossingen. Het werk werd in plaats  van sturend, interactief. Waar staat de wijzer van de teller?  Iedere persoon kan deze op zijn/haar manier invullen. Sterker: telkens invullen op dezelfde manier hoeft niet. Voel je je slapjes dan kan je het schilderij anders “invullen”. Of boeit het je meer waar  de teller staat bij een medemens, bij de trouwe hond…?

Wit en zwart werd later een grijstint, dit grijs opende deuren, het werk leek nu af, niet koel omwille van te veel wit, niet gedomineerd door zwart. Het werk integreert zich in de omgeving. Het grijs biedt nuance, het stelt gerust en is gezellig. Het is in stilte, maar het vraagt af en om communicatie.

 

Expodeel 1 & 7: Drastisch Uiterlijk Cartoons

 

In de traditionele stijl van het “rebels” getekende cartoon. De stijlen binnen éénzelfde tekening variëren. Dit vaak onafhankelijk van de inhoud van de spotpret. Zoals van oudsher opnieuw getekend met een beschadigd penseel…!? Mijn cartoons zijn wereldbeschouwend, menselijk gedrag ontledend en spelen zelden in op actualiteiten. De deels onvoorspelbare tekentechniek laat het ook toe een gevarieerd aanbod aan types humor te hanteren. Alhoewel dit via deze selectie niet zo duidelijk is.

 

http://www.pef.tvheaven.com; Pef - Dentl Care – Page 84 – Pef Records, Pagetifo…, YouTube : Pef Poetry, Quotesdaddy : Pef, Google: Gerd de Ley Pef, Abbreviations.com : DUC, Blue Project: pef.tvheaven.com/2017webindex.htm, pef.tvheaven/2017discografie.htm, zie ook letter A, of de tekst rond Kern.