pef artist painterFor more go ART TABLE

For less go here

 

PEF PRODUCTIONS

THE DREAM

OVERZICHT

30 years of art  and more

 

 

Text in Dutch

 

Met Pef Productions zijn er de officiële producties. Dit waren naast enkele promo leaflets aanvankelijk Engelstalige poëzie magazines, geïllustreerd met dubbelzinnig plakwerk, tekeningen en cartoons. Deze magazines handelden via een lange lijst aan Britse maar ook niet-Britse dichters over de huidige wereld, de britse samenleving en over Londen. Waarvan enkele uitkwamen. Mijn eigen werk gebruikte ik om gaatjes te vullen of om een bepaalde balans na te streven.De poëzie en grafisch werk magazines gaf ik tien jaar lang uit op een basis van om de 84 dagen eentje (maar geen in augustus). Deze magazines hadden naast een editienummer ook hun eigen titel, zo was er bijvoorbeeld het "Hairy Issue", "Undercurrent", "the Not perfect issue" enz. De Pef Producties omvatten ook: de officiële dichtbundel Zinloze Gedichten. De CD-uitgaven (onder het Oriole Records label), voor Silly Cone Brain, Page 84 en Dentl Care. De Poëzie-CDs en de Gentstalige CD met gedichten en teksten van het toneelstuk.

Vele van deze uitgaven zijn aanwezig in de Gentse Hoofdbibliotheek. Enkele cartoons, tekeningen en schilderijen gepubliceerd in België en Groot-Brittanië.

 

 

Maar verder ook de kleine producties (vaak per boek één of enkele exemplaren, maar op bestelling verkrijgbaar, maar duur)

Want mijn droom is dat er ooit op z’n minst een kunstboek rond mijn werk wordt uitgegeven. Allicht wat moeilijk als je niet draait in een systeem van galerijen en de meeste tijd besteed aan het maken van dingen… het kan.

Hoedanook hieronder een opsomming van de inleidende en verzorgde boeken met een selectie van werk binnen een bepaalde discipline en periode.

U vindt binnenkort ook een kort beschrijving van het toneelstuk onderaan de lijst. De literaire boekje zijn meestal zo een 60 pagina’s of meer.

 

 

 

BOXES OF FEELINGS1985-3016!/DOOSJES GEVOELENS 1995-3016! (ABOF, SBOF, TBOF, EBOF)

 

PROJECTS 1-84 AND NUMBERING

Work within almost each discipline published, exhibited, broadcasted or performed

 

See also illustrated table of Pef results

 

WOORD/WORD/WOORDU

 

BOOKLETS PEF LITERATURE BRITISH ENGLISH

 

1. Lyrics – 1994 - 2007 Een verzameling teksten 48 pp.

 

2. Poems, Lyrics and Words on London – 1994-2007 Een verzameling gedichten rond het thema 48 pp.

 

3. Poems, Lyrics and Words on Relationships – 1994-2007 Een verzameling gedichten rond het thema 32 pp.

 

4. Personal Poems, Lyrics and Words – 1994-2007 Een verzameling gedichten rond het thema.

 

5. Societal Poems, Anti-Poems, Words and Lyrics – 1994-2007 Een verzameling gedichten rond het thema.

 

6. Experimental Poetry – 1995-2007 Een verzameling gedichten rond het thema. 32 pp.

 

7. Poetry on Things – 1995-2007 Een verzameling gedichten rond het thema 40 pp.

 

8. Phraseless Poetry – 1995-2007 Een verzameling gedichten rond het thema 40 pp.

 

31. Worn out Clothes – 2010 Auto-biographic 40 pp.

 

47. Poetry for Lib Readers – 2010 48 pp.

 

 

 

BOOKLETS PEF APHORISMS

 

14. Eenlijners en Enkelelijners 1 door PEF

 

15. Oneliners and Fewliners 1 by PEF

(vertaling van Eenlijners en Enkele lijners 1)

 

 

BOEKJES PEF POËZIE NEDERLANDS

 

16. Bikkelhard en Zeemzoet – 1992-2008/ Magisch realistische gedichten 30 p.

 

**17. Leesgenot, dacht ik – 1992-2008 Grafisch-illustratief voorgestelde gedichten 50 p.

 

18. Glaasje Prik – 1992-2008 Surrealistische gedichten 50p.

 

19. Muisstil (kleine uitgave 20 gedichten) – 2005 grappige verzen 8 p.

 

34. Zinloze gedichten – 2010gedichten zonder zinsbouw 40 p.

 

41.Kastenpoëzie - 2010 Korte tot middellange gedichten over allerhande kasten 36 p.

 

**niet originele versie maar puur literaire versie. Originele versie word opgenomen in 52

*** ook in cd-boek versie.

 

 

MEERTALIGE POËZIEBOEKEN DIALECTWERK en VERTAALD WERK ook SCRIPTS

 

43. Afgedragen Kleren –2010 Vertaling van Worn out Clothes (SBOF 31) 50 p.

 

37. Gedichten van het toneelstuk in  het Gents 30 p.

 

52. Script van het toneelstuk the Bees – 1996

 

46. Gedichtensprong–mix poëzie, poetry, gudichtu - 2010 28 pp.

 

38. Script van het toneelstuk the Bees – 1996


76. Script van het toneelstuk the Bees vertaald naar het Gents  – 2015


97. Gentsu Morsootsus – 2003 Vertalingen van de teksten van Vlaamse en Nederlandstalige hits naar het Gents (FBOF97) 20 p.

 

 

WOORD CD’S

 

39. Gustav Flirminko ’t licht van du spot, nun digtur zoendur boekaawinge

 

 

42. Kastenpoëzie– 1992-2008/ Magisch realistische gedichten.

 

 

 

 

BONDIGE WOORDENBOEKJES PEF EN NON-FICTIE

 

22. Dieksiejonneirku Nuumeeroo Ien (Gents woordenboek)

 

20. Het Grote Marenboek (bevat tevens Little Book of Buts 1)

 

21. Little Book of Buts 1

 

93.   Twiede Gentschu Dieksiejonneiru mee bezig maar wordt allicht niet verder afgewerkt.

90.   Praktisch boek omtrent rond gezelschapspelen (aan bezig)

 

TEKENKUNDE/DRAWING

 

 

BOOKLETS PEF DRAWINGS

 

9. Serious Line Drawings I – 1992-2007 Een verzameling ernstige stilistisch zwart-wit tekeningen.°

 

10.Serious Line Drawings II – 1992-2007 Een verzameling ernstige stilistisch zwart-wit tekeningen.°

 

11. Drawings all Sorts I – 1992-2007 Een verzameling allerhande zwart-wit tekeningen 48 p.

 

12. Drawings all Sorts II – 1992-2007 Een verzameling allerhande zwart-wit tekeningen 48 p.

 

13. Drawings all Sorts III – 1992-2010 Een verzameling allerhande zwart-wit tekeningen 48 p.

 

30. Drawings all Sorts IV – 1992-2011 Een verzameling allerhande zwart-wit tekeningen 48 p.

 

36. Drawings all Sorts V – 1992-2011 Een verzameling allerhande zwart-wit tekeningen.

 

 

85.Drawings all Sorts VI – 1992-2016 Een verzameling allerhande zwart-wit tekeningen.

verzameld maar Onafgewerkt

 

53.Extra Experimental Drawings  I – 1992-2016 Een verzameling experimentele zwart-wit tekeningen.

verzameld maar Onafgewerkt

 

00.Worked on compilation luxury booklets with the works, 2 drawings all sorts booklet collected each

°a selection part of EBOF27.

 

 

 

BOEKJES MET PEF CARTOONS

 

23.Original Cartooning (Oorspronkelijk Gekartoen door PEF) I by PEF

Sub: Let me do the thinking/I have been here before

 

24. Oorspronkelijk Gekartoen door PEF (Original Cartooning by PEF) II door PEF

Sub: The funny thing about the history of mankind is that it is not funny at all.

 

33. Oorspronkelijk Gekartoen door PEF (Original Cartooning by PEF) III door PEF

Sub: How to use your brain/Oops! I pressed the wrong button.

 

 

89. Oorspronkelijk Gekartoen door PEF (Original Cartooning by PEF) IV door PEF

Verzameld maar niet afgewerkt.

 

 

FOTOGRAFIE EN BEELDENDE KUNST/

PHOTOGRAPHY AND VISUAL ARTS

 

BOOKLETS PEF PHOTOGRAPHY

 

25. Strictly Urban Urban Photography 1986-2003 by PEF

All pictures taken in Brussels, London or Paris (1986-2001)

Straatfotografie dagelijkse leven. 52 p.

 

26. Rural and Urban Photography by PEF

All pictures taken in Belgium and Surrounding Countries (1985-2001)

Straatfotografie dagelijkse leven. 52 p.

 

32. Strictly Personal by PEF/Hoogstpersoonlijk

Artistic social family snapshot(2008-2009)

Fotografie van het dagelijkse leven van mijn eigen jonge gezin met 2 kinderen. 52 p.

 

35. Winter’s Coming by PEF

Wintery creative city landscape and indoor family snapshot (2010) 52 p.

Straatfotografie dagelijkse leven.

 

50. Face-lift Tensions/Gent ligt Open by PEF

Creative buildings site photography and report (2010)

Creatieve straatfotografie van Gentse werven. 74 p.

 

71. Works on Mondays/Gent werkt by PEF

Creative buildings site photography and report (2014)

Creatieve straatfotografie van Gentse werven 86 p.

 

88.worked on: Winterscape pictures (II),

92.worked on/semi-collected: Studio Art by Pef,Still Life photography, studio portraying, creative scan.

99.worked on: Nachtlicht (Night Light) experimental evening and night photography (III)

 

Creatieve straatfotografie van Gentse werven 86 p.

 

BOOKLET PEF PAINTINGS

 

27/EBOF27. Paintings on Paper I by PEF

a collection of colour-intensive and essentialist water colours 92 pp.

1992-2003

 

28/EBOF28. Water colours II, Oils and first Acrylics by PEF

a collection of experimental and expressive water colours, oil paintings and first acrylics 92 pp.

1992-2011

 

56. De weg naar kernkunst/The way to PEF Essentialism and PEF Core Art

a collection of essentialist graphic works

1992-2015

 

EBOF new work integrated in 2015 luxury versions.
95. Worked on the continuation of the painting with lesser colours process.

96. Worked on the continuation of the core art thinking process through work in the old core style and beyond

 

 

BOOKLET PEF ARTWORK

 

29. Photo Pieces and Artwork by PEF

Artwork    Pseudo Sequences     Hand-coloured Pictures  -  Computer Graphics

 

54. Vlaanderen Anders door PEF

Computer manipulated photographic pictures


84. Samples of Self-portraying by PEF

Selphy – Photography -  Artwork      Hand-coloured Pictures  -  Computer Enhanced Graphics – Drawings

 

 

Ook (also)  52. Cut and paste, NOTES TO SORT OUT and WHAT'S HAPPENING? which are older cut and paste projects not listed yet.
100.Personal Covers, een verzameling allerhande covers van Pef projecten.

Ook 55. Artwork 2, a collection of old art, recent artwork and simple digital artwork. are older cut and paste projects not listed yet.

Ook 91. Out of Order, a collection of art and artwork for one reason or another not selected for neither of the other projcets.

 

VIDEO EN DVD/VIDEO AND DVD

 

COMPILATION DVD****

 

51. Guess the lasagna is ready by now by PEF

Experimental poetry recite slots in English, Dutch of dialect of Ghent - 2010 60 min.

 

****Also DVD with slide shows showing graphical art on topics such as: Women, Humor, City life, a selection form the photo series, etc were compiled

98. Ready to be digitalized: Nights in London, nightly short videos with msic of Silly Cone Brain (Dentl Care).

 

 

GELUID EN MUZIEK/SOUNDS AND MUSIC/GULUIT EN MUUZIEK

 

MUSIC CD*****

 

44. Silly Cone Brain (DENTL CARE) – Compilation 1 by PEF Oriole

Experimental music created through midi equipment 1996-2010 60 min.

 

45. Silly Cone Brain (DENTL CARE) – Compilation 2 by PEF Oriole hhh

Experimental music created through midi equipment 1996-2010 60 min.

 

70. Music and words by PEF

A variety of experimental ex-experimental music, word slots and conventional tracks music 1996-2010 70 min.

 

 

TBOF57 – TBOF 83 COMPILATION CD’s OF DEMOWORK OF PEF

Music and word projects about 80 minutes each

Including booklet with lyrics and words.Collecting material for a book on studio and creative scan work called STUDIO PEF and a booka offa all thingsa thatta weren'ta includedta forra 1000 anda 1 reasonna called OUT OF ORDER.


 

 

 

 

EBOF BOOKS ARE LUXURY VERSIONS WITH MORE RECENT WORK ADDED TO IT, OFTEN REGISTERED AS EBOF (EXTRA BOX OF FEELINGS.

 

ABOF= A box of feelings

SBOF= Second box of feelings

TBOF= Third box of feelings

 

Each box contains 29 items

 

 

 

 

 

The poetry magazine PCM guested more than 250 poets world-wide.

Each edition about 21, had a rather “weird” subtitle.